KVINNOR KROKAR ARM

KVINNOR KROKAR ARM FÖR ETT SAMHÄLLE FRITT FRÅN VÅLD

Internationella kvinnodagen 8 mars 2023


Isabel Enberg VD för Comevent är stolt initiavitatare, tillsammans med Charlotta-Hult, till denna fina handling!


#Kvinnorkrokararm

På Internationella Kvinnodagen krokade kvinnor i runt om i Sverige arm för ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering.


Att kroka arm är enkelt! Gör det hemma med din familj, i skolan med lärare eller kursare, på din arbetsplats med chefer och kolleger mm.


Kroka arm hashtaga #kvinnorkrokararm och posta på bilden på sociala medier.


När ni krokar arm ska ni ställa frågan, varför finns kvinnovåldet, diskriminering och tystnadskultur runt dessa och hur kan jag göra skillnad? Känner jag någon som blir misshandlad och vad gör jag åt det? Vad gör vi på vår arbetsplats när vår kollega blir slagen? Hur hjälper vi personen?Läs mer om varför det är viktigt att Krokar Arm

www.kvinnorkrokararm.org

#kvinnorkrokararm