FÖRORTS CENTRUMSPECIALIST

Att arbeta i centrum som ligger i förorten är en konst.


I förortscentrum finns det många problem som tex:


  • Språket, många handlare har en begränsad språkkunskap i svenskan.
  • Produktutbudet - skiljer sig från centrumanläggningar inne i staden.
  • Inkomsten hos målgruppen är låg jämfört med den svenska medelinkomsten.
  • Kommunikationen med målgruppen måste ske i rätta forum och kanaler.

 

Förortscentrum har enorma möjligheter som andra centrum inte har tex:


  • Möjligheten att utveckla centrum genom att samarbeta med föreningslive och företag i området.
  • Det finns en enorm vilja hos invånarna att göra skillnad.
  • Det finns stort potential att utveckla produktutbudet.
  • Det finns en stark vilja bland ungvuxna till förändringar.
  • I vissa förorter finns det mer än 100 nationaliteter. Detta är en rikedom av drömmar!Comevent har under sina 16 år på marknaden etablerats sig som marknadsföringsspecialist i förortscentrum.