TJÄNSTER

Från idé till handling

TJÄNSTER Marknadsföring 


Vi marknadsför ditt företag via PR-kampanjer, sociala medier, externa och interna nätverk, lokala aktörer och samarbetspartner.


Vi strävar alltid att hitta de mest prisvärda och effektiva marknadsföringsstrategier för sig som uppdragsgivare.

EVENT


Som eventarrangör arbetar Comevent med helheten.

Företaget arrangerar event som ökar beställarens omsättning samt förstärker varumärke och image.


Comevent hjälper stora och små företag med

invigningar, aktiviteter för barn, modevisningar, förening/kultur events tillsammans med lokala och externa samarbetspartners mm.


Vi skräddarsyr kommunikationsplan och strategi för att kommunicera med målgruppen. 


Vi skapar kontakter med aktörer i kommunen, företag, föreningar, skolor, lokala föreningar organisationer mm.


Vi är vana att mobilisera och motivera människor och få bra resultat.

 


FLOOR  MANAGER


Som floor manager har vi täta kontakter med köpcentrums hyresgäster och centrumledningen. Vi agerar som en kommunikationsbro, föreslår förbättringsåtgärder och bidrar med idéer till centrumutvecklingen. 

© Copyright. All Rights Reserved.


Prata med oss

0763 466 366

Fatburs Kvarngata 3

118 64 STOCKHOLM